SPECIALIZACIJA

― A decision model by Anonymous

Score graph shows you total scores for your alternatives. The best scoring alternative is at the top, having 100 points. All other alternative's scores are calculated relative to the best scoring alternative.

JAVNO ZDRAVJE
DERMATOVENEROLOGIJA
OTROŠKA IN MLADOSTNIŠKA PSIHIATRIJA
DRUŽINSKA MEDICINA
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

JAVNO ZDRAVJE scores the highest with a lead of 18.79 points compared to DERMATOVENEROLOGIJA

This is Detailed comparison graph which shows alternative profiles based on your evaluation. By comparing the data points at each criteria you are able to see how each alternative compares to others. You can add or remove alternatives from the graph. Do you still think the first one is the best?

Moje zanimanje za navedeno področje - lastna želja
Ugodno za družinsko življenje
Odsotnost urgentnega dela
Specializacija na Koroškem - ustalitev čimprej
Ugoden delovnik
Manjša stresnost dela
Dostopnost specializacije
Možnost privatizacije
Dobra plača
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100