Katero specializacijo izbrati?

― A decision model by Anonymous

Odločitve za specializacijo sem vpisala glede na zanimanje, ki se je porajalo skozi študij in po njem. Veliko večino časa sem preživela v stoodstnem prepričanju, da bom pediatrinja, že preden sem se vpisala na MF. Ta odločitev je skozi leta zorela in dozorela, zato kljub temu, da je Odesys po rezultatih na prvo mesto postavil nevrologijo, sama najverjetneje ostajam pri izbiri pediatrije. Veseli me, da je ta tudi po Odesys-u visoko na drugem mestu. Me pa čaka do takrat še pripravništvo in strokovni izpit, ki lahko še tudi kaj spremenita ... ;)

Score graph shows you total scores for your alternatives. The best scoring alternative is at the top, having 100 points. All other alternative's scores are calculated relative to the best scoring alternative.

Nevrologija
Pediatrija
Psihiatrija
Družinska medicina
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Nevrologija scores the highest with a lead of 7.25 points compared to Pediatrija

This is Detailed comparison graph which shows alternative profiles based on your evaluation. By comparing the data points at each criteria you are able to see how each alternative compares to others. You can add or remove alternatives from the graph. Do you still think the first one is the best?

Zanimivost in raznolikost dela
Možnost vpliva na delovni čas
Razpolaganje s prostim časom in čas za družino, prijatelje
Plača
Naporno delo
Možnost napredovanja v karieri
Možnost privatnega dela
Potrebe po dodatnem izobraževanju/daljši specializaciji
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • LinkedIn
  • Digg Odločitve za specializacijo sem vpisala glede na zanimanje, ki se je porajalo skozi študij in po njem. Veliko večino časa sem preživela v stoodstnem prepričanju, da bom pediatrinja, že preden sem se vpisala na MF. Ta odločitev je skozi leta zorela in dozorela, zato kljub temu, da je Odesys po rezultatih na prvo mesto postavil nevrologijo, sama najverjetneje ostajam pri izbiri pediatrije. Veseli me, da je ta tudi po Odesys-u visoko na drugem mestu. Me pa čaka do takrat še pripravništvo in strokovni izpit, ki lahko še tudi kaj spremenita ... ;)
  • Reddit